Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Informacja

2020-07-10 09:51:22   Janusz Gawroński

Konkurs teatralny

 

Rada Miejska w Miastku

Burmistrz Miastka

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Zapraszają do udziału w konkursie teatralnym dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania w formie teatralnej swoich przemyśleń, radości i problemów oraz zachowań ogólnie akceptowalnych z życia codziennego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym. Temat konkursu: Używając środków artystycznego wyrazu pokażcie o czym myślicie, co Wam się podoba a co nie podoba co sprawia radość a co smutek? Przedstawcie problemy, radości ludzi w Waszym wieku.

Konkurs na formułę otwartą, a zatem dopuszcza się różnorodność form. Od monodramów teatrów jednego aktora poprzez formy łączone (teatrzyk lalkowy i żywego planu) do kabaretów i form estradowych. Jedynym ograniczeniem jest czas prezentacji, który nie może być dłuższy niż 25 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.

Konkurs oceniany będzie przez Komisję Konkursową w następujących kategoriach wiekowych:

- Kat. I – klasy I–V szkoły podstawowej

- Kat. II – klasy VI-VIII szkoły podstawowej

- Kat. III – szkoły ponadpodstawowe.

Komisja Konkursowa, którą wyłonią organizatorzy konkursu, przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody główne oraz wyróżnienia, a każdy z wykonawców otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

Termin zgłoszenia udziału upływa z dniem 18.11.2019 r.

Regulamin dostepny jest tutaj