2016

  2020-10-14 10:57:46     Janusz Gawroński

W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku we wtorek 22 listopada odbył się XIV Konkurs Teatralny dla dzieci i młodzieży "Zanim będzie za późno". Komisja konkursowa w składzie: Pani Urszula Zając - przewodnicząca MGKRPA w Miastku, pani Elżbieta Ardzijewska - MGKRPA w Miastku, pani Marzanna Kowalczyk - MGOK Miastko i pan Zbigniew Biliński - MGOK Miastko, po przesłuchaniu i obejrzeniu wszystkich przedstawień postanowiła, co następuje:


w kategorii I przyznać:
1 miejsce Grupie Teatralnej "Świetliczaki" ze Świetlicy Wiejskiej w Słosinku za przedstawienie pt. "Dylematy Pionokio", opiekun: pani Bożena Pontus - nagroda 500 zł
2 miejsce ex aequo zajęły: Koło Teatralne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku za przedstawienie pt. "Kontra alkohol", opiekun: pani Joanna Zabrocka - nagroda 400 zł i Grupa Teatralna "Łobuzy Sołtysa" ze Świetlicy Wiejskiej w Miłocicach za przedstawienie pt. "Dzieci zimy", opiekun: pani Monika Szczepaniak - nagroda 400 zł
w kategorii II nagrodę specjalną otrzymał Kabaret "Szpilka z PMDK w Miastku za przedstawienie pt. "Głos rozsądku", opiekun: pani Grażyna Jamniak - nagroda 400 zł
w kategorii III przyznać:
1 miejsce Zespołowi Teatralnemu "W świecie masek" z PMDK w Miastku za przedstawienie pt. "Na śmietniku życia", opiekun: pani Magdalena Radziszewska - nagroda 500 zł
2 miejsce Kabaretowi "Szpilka" z PMDK w Miastku za przedstawienie pt. "Dwa oblicza", opiekun: pani Grażynie Jamniak - nagroda 400 zł
Ponadto komisja postanowiła nagrodzić za wieloletnią współpracę w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży następujące panie: Joannę Zabrocką, Grażynę Jamniak i Magdalenę Radziszewską.
Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku pod patronatem Rady Miejskiej w Miastku i Burmistrza Miastka
Udostępnij:

Najnowsze

Bannery

 
 

Wideo dnia

Popularne