Muzyczny UE

  2020-07-10 09:25:19     Janusz Gawroński

Projekt w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach operacji pn. "Tworzenie lokalnych grup artystycznych i wspieranie istniejących".
Projekt realizowany na podstawie umowy nr 01653-6930-UM1143177/14 z dnia 16.09.2014 r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Udostępnij:

Najnowsze

Bannery

 
 

Wideo dnia

Popularne