Artykuł pochodzi ze stronny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI,

którego celem jest:

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do udziału w spotkaniu zapraszamy szczególnie tych mieszkańców, którzy są zaangażowani w różne inicjatywy wpływające pozytywnie na rozwój swoich miejscowości i regionu, w tym:

- przedstawiciele organizacji społecznych i grup obywatelskich,

- przedstawiciele instytucji publicznych,

- przedsiębiorcy, rolnicy,

i osoby zainteresowane taką działalnością.

Pomóż nam zdecydować na co przeznaczyć środki.

Przyjdź na spotkanie: 11 września, godz. 11.00, Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.

Program spotkania NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI:

  1. Przypomnienie zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Polsce i możliwości pozyskiwania środków w ramach podejścia LEADER.
  2. Przedstawienie podstawowych informacji o obszarze objętym LSR wynikających z diagnozy oraz analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD - konsultacje społeczne. 
  3. Przedstawienie proponowanych celów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.
  4. Dyskusja i zebranie uwag uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2015-08-21 18:52:06
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-11 05:37:08