Artykuł pochodzi ze stronny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Konkurs teatralny

Po raz trzynasty w sali MGOK Miastko odbył się 28 października 2015 roku Konkurs Teatralny dla dzieci i młodzieży.

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miastka i Rady Miejskiej w Miastku. Głównym sponsorem i organizatorem jest Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

„Stop nałogom” – to tegoroczne hasło konkursu.

Konkurs realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku. Tym razem do konkursu przystąpiło dziesięć zespołów teatralnych z gminy Miastko: cztery w kategorii pierwszej, dwa w kategorii drugiej i cztery w kategorii trzeciej.

Komisja konkursowa w składzie: Urszula Zając – przewodnicząca (MGKRPA), Elżbieta Ardzijewska – członek (MGKRPA) i Marzanna Kowalczyk – członek (MGOK), miała sporo pracy, aby wyselekcjonować z każdej grupy wiekowej najlepszych pod względem sztuki scenicznego przekazu, jak i zawartości merytorycznej prezentacji.

Ale w końcu postanowiono nagrodzić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kat. I

1. Zespół teatralny „Kameleon” ze Szkoły Podstawowej w Świerznie za przedstawienie pt. „Planety nadziei”, opiekun Renata Mazur  – nagroda 500 zł

2. Koło teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku za przedstawienie pt. „Lekcja życia”, opiekun Joanna Zabrocka – nagroda 400 zł

3. Zespół teatralny „Świetliczaki” ze Świetlicy wiejskiej w Słosinku za przedstawienie pt. „Sprzeciw wobec nałogów”, opiekun Bożena Pontus – nagroda 300 zł

Wyróżnienie

Zespołu teatralnego „Antynałogowi” z Zespołu Szkół w Dretyniu za przedstawienie pt. „Ktoś mnie ocalił”, opiekun Gabriela Drabik –  nagroda 100 zł

Kat. II

1. Kabaret „Szpilka” z PMDK Miastko za przedstawienie pt. „Kryzysowe dojrzewanie”, opiekun Grażyna Jamniak – nagroda 500 zł

2. Zespół teatralny „Kurtyna” z Zespołu Szkół w Dretyniu za przedstawienie pt. „Nie bójmy się powiedzieć – NIE!”, opiekun Ewa Wadas – nagroda 400 zł

Kat. III

1. Zespół teatralny „W świecie masek” z PMDK Miastko za przedstawienie pt. „Gdzie byłeś, Boże?”, opiekun Magdalena Radziszewska –  nagroda 600 zł

2. Zespół teatralny „Bagałan” z ZSP w Łodzierzy za przedstawienie pt. „Konkretne odcięcie”, opiekun Beata Grzybowska – nagroda 400 zł

3. Kabaret „Szpilka” z PMDK Miastko za przedstawienie pt. „Kierunek wolność”, opiekun Grażyna Jamniak – nagroda 300 zł

Wyróżnienie

Kabaret „Łobuzy Sołtysa” ze Świetlicy Wiejskiej w Miłocicach za przedstawienie pt. „Narkofenia”, opiekun Monika Szczepaniak – nagroda 100 zł.

Gratulujemy laureatom oraz serdecznie dziękujemy opiekunom, wychowawcom i nauczycielom za zaangażowanie i popularyzację idei naszego konkursu wśród młodzieży.

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2015-10-29 06:29:42
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 06:39:25