Artykuł pochodzi ze stronny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Dzień Dawcy Szpiku

Szanowni Państwo, 5 dni przed akcją rejestracji potencjalnych Dawców szpiku w Miastku...

wysyłam Państwu najważniejszee informacje dla tych z Was, którzy zechcą się zarejestrować a tym samym potencjalnie dac szansę na życie potrzebującym przeszczepienia pacjentom. 
Rejestracja jako potencjalny dawca polega na: 
- przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, 
- pobraniu 4 ml krwi 
- wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi. Pamiętaj zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL! 
W momencie, kiedy ktoś będzie mógł zostać dawcą i uratować komuś życie najpierw dawca poddawany jest gruntownym badaniom medycznym czy dawca jest zdrowy, albo czy ma schorzenia które go nie wykluczają z możliwości oddania. Dopiero 2 tygodnie po badaniach następuje oddane komórek macierzystych bądź szpiku. 
Są dwie metody: 
- W 80% przypadków pobierane są komórki macierzyste z krwi obwodowej.? Na pięć dni przed pobraniem Dawca przyjmuje podskórnie czynnik wzrostu G-CSF (aplikowany po odpowiednim przeszkoleniu przez samego Dawcę lub przez personel medyczny). Substancja ta ma działanie zbliżone do hormonu i powoduje uwolnienie komórek macierzystych, występujących głównie w szpiku kostnym, do krwiobiegu. Substancja ta występuje również naturalnie w organizmie człowieka w innych sytuacjach, np. w trakcie przechodzenia infekcji. Po zakończeniu podawania czynnika wzrostu komórki macierzyste selekcjonowane są z krwi przy użyciu specjalnej metody (afereza), zbliżonej do pobrania trombocytów. Na obu ramionach Dawcy zakładane są dojścia dożylne. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu. W separatorze komórki macierzyste oddzielane są od reszty krwi pod działaniem siły odśrodkowej i zbierane jako materiał przeszczepowy. Po zebraniu wystarczającej liczby komórek materiał transportowany jest do kliniki, w której leczony jest Biorca i przeszczepiany. Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej odbywa się maksymalnie w ciągu dwóch następujących po sobie dni w klinice pobrań. Dawca nie wymaga pobytu stacjonarnego w szpitalu i może przenocować w hotelu. 
- W 20% przypadków pobierany jest szpik kostny z talerza kości biodrowej. 
Od znajdującego się w narkozie Dawcy pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu ok. 2 tygodni. 
Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy. Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija. 
PAMIĘTAJCIE DAWSTWO SZPIKU KOSTNEGO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z KRĘGOSŁUPEM !!!

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2015-11-16 14:47:36
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 14:47:36