Artykuł pochodzi ze stronny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Granty dla Kamnicy z Działaj Lokalnie

Fundacja "Parasol" ogłosiła listę rankingową wniosków złożonych do Konkursu IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Do programu zgłoszono 35 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o ponad 170 tys. złotych. Komisja powołana przez Zarząd przyznała 14 projektom dotacje na łączną kwotę 55.200 zł. Po pierwszym etapie oceny uznano, iż wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Do oceny merytorycznej członkom Komisji grantowej przekazano 35 projektów. Każdy z wniosków mógł uzyskać max. 45 punktów. 

Na liście tej znalazł się wspólny projekt grupy nieformalnej "Razem dla Kamnicy" i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku pn. "WSZYSCY RAZEM, WSZYSCY WKOŁO ROZWIJAMY SIĘ WESOŁO". Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4156,00 zł. 

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2015-06-03 09:38:45
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-04 08:18:18