Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Plener malarski

2021-09-16 07:54:03   Janusz Gawroński


Już od czternastu lat do Miastka przyjeżdżają artyści malarze z Polski i z zagranicy. Tegoroczny plener rozpoczął się 3 września 2021 roku o swoją kulminację miał podczas dwu imprez artystycznych 9 września.
Właśnie tego dnia odbył się wernisaż i otwarcie wystawy pana Wojciecha Górki, uznanego artysty malarza z Wrocławia.
Wystawę zainstalowano w Urzędzie Miejskim w Miastku, a jej otwarcia dokonała Zastępca Burmistrza Miastka pani Longina Jankowska. Pan Wojciech Górka zaprezentował prace, które są obrazem artystycznym jego podróży po Europie i świecie. O twórczości pana Wojciecha bardzo ciepło mówiła żona artysty pani Anna Górka.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wystawy. Do połowy października będzie można ją oglądać w holu i na korytarzach Ratusza.
Podsumowaniem tegorocznych dokonań artystów, którzy przybyli na plener, była wystawa poplenerowa w parku miejskim przy fontannie. Artyści pokazali prace, które zostaną w Miastku, a które namalowali podczas tygodnia pobytu na terenie Ziemi Miasteckiej.
W plenerze wzięli udział następujący artyści: Olena Gramatyk z Wrocławia (pochodząca z Odessy), Katarzyna Orthwein z Warszawy, Piotr Barszczowski z Tarnowa, Urszula Szkop z Zielonej Góry, Hanna Strzałkowska-Makowska z Zegrza, znani nam już Anna i Wojciech Górka, Barbara Gulbinowicz i Jerzy Tandecki z Wrocławia, kurator pleneru.
Zastępca Burmistrza Miastka pani Longina Jankowska serdecznie podziękowała artystom za ich wkład w popularyzację i promocję naszej gminy, wręczając upominki i gadżety.
Główny organizatorem pleneru był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku przy wielkim wsparciu pana Jerzego Tandeckiego z Wrocławia, Honorowego Obywatela Miastka oraz Centrum Informacji Turystycznej w Miastku i pani Pauliny Stranz ze współpracownikami, a także kierownictwa Urzędu Miejskiego w Miastku.
PS. Powstał wiersz autorstwa pani Hanny Strzałkowskiej- Makowskiej nawiązujący do pobytu artystów na Ziemi Miasteckiej: ***
Jest takie miejsce na ziemi
splecione nitkami historii
gdzie las przegląda się w stawie
a łąki biegną zielenią
by spotkać pod niebem obłoki
rumieńcem okryte jabłonie
kuszą dłonie wędrowca
gdzie jesień maluje pejzaże
ochrą czerwienią i złotem
a na pagórkach ślizga się słońce
ptak po trudach podróży
gniazdo misternie zaplata
a gdy przysiądziesz na łące
klangor żurawi o świcie
opowie ci Miastka historię...
legendę o skarbach ukrytych
zbóju co konno wyznaczył
starego grodu granice
ziemi najdroższej wielu pokoleń
shanna