Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Akademia Kompetencji Cyfrowych

2020-07-10 10:37:56   Janusz Gawroński

Gmina Miastko rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych w ramach konkursu grantowego pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.” W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ”, Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju i kompetencji cyfrowych w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.
Projekt pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń w siedmiu obszarach tematycznych: 1. Rodzic w Internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie? Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.
2. Mój biznes w sieci. Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
3. Moje finanse i transakcje w sieci. Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.
4. Działam w sieciach społecznościowych Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.
5. Tworzę własną stronę internetowa (blog) Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.
6. Rolnik w sieci. Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się – gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej urzędu.
7. Kultura w sieci. Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godz. zajęć w grupach maksymalnie 12 osobowych, w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami uczestników. W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. Podczas szkoleń przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.
Wymagania odnośnie uczestnika projektu:
1. Wiek – ukończone 25 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
2. Zamieszkanie – osoba zamieszkująca województwo pomorskie.
Liczba miejsc organiczona!

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Miastku, w pokoju nr 15
- telefonicznie pod numerami: 59-857-07-32 lub 59-857-07-31
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusze@um.miastko.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu / adresu e-mail, tematu szkolenia.
Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zdobędziesz umiejętności, które ułatwią Ci funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.