Muzyczny UE 2015-05-13 22:08:10      

Projekt w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach operacji pn. „Tworzenie lokalnych grup artystycznych i wspieranie istniejących”.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 01653-6930-UM1143177/14 z dnia 16.09.2014 r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Wojew&oacut ...