Informacja 2019-11-17 06:48:39      

Konkurs teatralny

 

Rada Miejska w Miastku

Burmistrz Miastka

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Zapraszają do udziału w konkursie teatralnym dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania w formie teatralnej swoich przemyśleń, radości i problemów oraz zachowań ogólnie akceptowalnych z życia codziennego w ...