Przegląd Form Kolędniczych 2015-12-18

XVII Przegląd Form Kolędniczych MGOK Miastko 2015