Opowieści z naszego dzieciństwa

Data: 2018-11-22
Godzina: 08:40:00
Spektakl „Opowieści z naszego dzieciństwa” przygotowany został z myślą o przypomnieniu baśni, niosących pozytywne i ponadczasowe przesłania. Narratorem opowieści jest Ole Zmruż-oczko, który co wieczór przedstawia dzieciom coraz to nowe „bajki na dobranoc”. Poszczególne historie stanowią odrębne i jednorodne całości, modelowane jedynie pod kątem czytelności, właściwej dla wieku odbiorcy. Każda z baśni niesie morał, naukę aktualną i dziś. „Szczęśliwa rodzina” — pokazuje, że wartości rodzinne są ponadczasowe, a wyimaginowane marzenia niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości; „Świniopas” — to pochwała szacunku dla innych i nieulegania pustym pokusom; „Krzesiwo” — uczy właściwego wyboru wartości przypominając, że „nie wszystko złoto, co się świeci”. W spektaklu wykorzystano piosenki, śpiewane przez bohaterów poszczególnych baśni. Całość pogodna i melodyjna, dostosowana do współczesnych wymagań wychowawczych i tradycyjnych wartości, ale też niepozbawiona wątków humorystycznych.

Skąd nasz ród

Data: 2018-11-22
Godzina: 10:20:00
Teatr ARTENES, Wrocław Jest rok 964. Książę Mieszko obraduje ze swoimi doradcami o przyszłości kraju. Rozległe tereny różnorodność plemion i zagrożenia zewnętrzne sprawiają, że jest bardzo zatroskany o losy swojego księstwa. Zdania są podzielone, co sprawia, że władca postanawia zapoznać się z opinią ludu. Przebiera się więc za wędrowca i wyrusza w podróż po książęcych, grodach. W drodze natyka się na grupę zwiadowców – Wikingów, którzy, planując najazd na tereny Polan, potajemnie zbierają informacje o historii i obyczajach Słowian. Wypytują także Mieszka, co staje się pretekstem do przedstawienia legend założycielskich państwa polskiego. Opowieść prostego wędrowca sprawia na Wikingach wielkie wrażenie – postanawiają zaniechać najazdu na tak godne i bitne plemiona i raczej zaciągnąć się pod znaki walecznego księcia, gdyż to prędzej zagwarantuje im łupy i sławę. Wieści o czynach Mieszka docierają już bowiem do krańców Europy (właśnie to stało się przyczyną ich zwiadowczej wyprawy). Mieszko, pełen refleksji nad swoim państwem i wsparty na duchu postawą (nieświadomych, z kim mają do czynienia) Wikingów, postanawia wzmocnić kraj poprzez unię z cywilizacją chrześcijańską. Zaczyna się nowa era… INSPIRACJE LITERACKIE: – Wanda Chotomska: „O Popielu i Mysiej Wieży”, – Marian Orłoń: „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”, – Gall Anonim: „O Piaście, synu Chościska”, – Paweł Jasienica: „Polska Piastów”, – J.I Kraszewski: „Stara Baśń”.

Skąd nasz ród

Data: 2018-11-22
Godzina: 11:50:00
Teatr ARTENES, Wrocław Jest rok 964. Książę Mieszko obraduje ze swoimi doradcami o przyszłości kraju. Rozległe tereny różnorodność plemion i zagrożenia zewnętrzne sprawiają, że jest bardzo zatroskany o losy swojego księstwa. Zdania są podzielone, co sprawia, że władca postanawia zapoznać się z opinią ludu. Przebiera się więc za wędrowca i wyrusza w podróż po książęcych, grodach. W drodze natyka się na grupę zwiadowców – Wikingów, którzy, planując najazd na tereny Polan, potajemnie zbierają informacje o historii i obyczajach Słowian. Wypytują także Mieszka, co staje się pretekstem do przedstawienia legend założycielskich państwa polskiego. Opowieść prostego wędrowca sprawia na Wikingach wielkie wrażenie – postanawiają zaniechać najazdu na tak godne i bitne plemiona i raczej zaciągnąć się pod znaki walecznego księcia, gdyż to prędzej zagwarantuje im łupy i sławę. Wieści o czynach Mieszka docierają już bowiem do krańców Europy (właśnie to stało się przyczyną ich zwiadowczej wyprawy). Mieszko, pełen refleksji nad swoim państwem i wsparty na duchu postawą (nieświadomych, z kim mają do czynienia) Wikingów, postanawia wzmocnić kraj poprzez unię z cywilizacją chrześcijańską. Zaczyna się nowa era… INSPIRACJE LITERACKIE: – Wanda Chotomska: „O Popielu i Mysiej Wieży”, – Marian Orłoń: „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”, – Gall Anonim: „O Piaście, synu Chościska”, – Paweł Jasienica: „Polska Piastów”, – J.I Kraszewski: „Stara Baśń”.