20 Konkurs Recytatorski "Barwy jesieni"

Data: 2019-10-11
Godzina: 10:00:00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XX Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Barwy Jesieni”, który odbędzie się w piątek 11 października 2019 roku o godz.10.00 w sali świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b (obok Szkoły Podstawowej nr 1). Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do dnia 7 października 2019 roku na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3 tel./fax 59 857 2909 lub e-mailem na adres; mgokmiastko@gmail.com Informację o konkursie można uzyskać na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mgok.miastko.pl REGULAMIN XX KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „BARWY JESIENI” Konkurs ma charakter otwarty. Głównym celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce jesiennej. Warunki uczestnictwa w konkursie: a) w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych; b) zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być złożone w wyznaczonym terminie; c) przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego. Konkurs przeprowadzany jest w drodze dwustopniowych eliminacji: 1. Eliminacje środowiskowe – w szkołach, domach kultury, świetlicach. 2. Finał – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych, którym przypisano następujące warunki repertuarowe: Kategoria I (do lat 9 – klasy 0-III szkoły podstawowej): przygotowują wiersz; Kategoria II (od 10 do 12 lat – klasy IV-VI szkoły podstawowej): przygotowują wiersz; Kategoria III (od lat 13 do 14 – klasy VII-VIII): przygotowują wiersz lub prozę; Kategoria IV (od lat 15 do 19 – szkoły ponadpodstawowe): przygotowują wiersz lub prozę; Każda placówka oświatowa lub kulturalna ma prawo do wytypowania kandydatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe – po dwóch w każdej kategorii, czyli w sumie sześciu, świetlice wiejskie – po jednym, czyli czterech) oraz trzech kandydatów w kategorii IV (szkoły ponadpodstawowe). Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania repertuar składający się z utworów autorów polskich. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu edukacji kulturalnej, kultury języka polskiego, interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego. Komisja konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów: - dobór repertuaru; - interpretacja utworu; - kultura słowa - ogólny wyraz artystyczny. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami. W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia.