Kurs "Opiekunka osób starszych"

Data: 2017-10-18
Godzina: 08:00:00

Kurs prowadzony przez O.K. Ośrodek Kursów w Wejherowie

Kurs "Opiekunka osób starszych"

Data: 2017-10-19
Godzina: 08:00:00

Kurs prowadzony przez O.K. Ośrodek Kursów w Wejherowie

Baron smog

Data: 2017-10-20
Godzina: 09:45:00

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Opowiemy również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu. Tytułowy bohater naszego przed­staw­ienia Baron Smog, dąży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad światem. Jed­nak jest ktoś, kto czuwa nad Tosią i wraz z naszymi widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona. Nasz inter­ak­ty­wny spek­takl eko­log­iczny to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak przekazać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych przed­staw­ieni­ach. Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk Scenografia: Maria Maj Muzyka i dźwięk: Michał Mach Wys­tępują: Agnieszka Franczyk, Beata Kwiatkowska, Zbig­niew Franczyk Czas trwa­nia: 60 minut Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie z możli­woś­cią podłączenia mikro­portów, odt­warzacz CD Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 5–10 lat"

Jaskiniowcy

Data: 2017-10-20
Godzina: 10:45:00

Spek­takl ma na celu posz­erze­nie świado­mości eko­log­icznej i rozwi­janie właś­ci­wych postaw wobec przy­rody wśród młodzieży. Ukazuje zagroże­nia dla środowiska nat­u­ral­nego wynika­jące z niewłaś­ci­wej gospo­darki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszcza­nia wód. Prze­niesiemy widzów w czasy pre­his­to­ryczne. Na Ziemię pełną bujnej roślin­ności, czys­tego powi­etrza i wód, gdzie żyje dwójka naszych bohaterów: Humana i Vir. Ich życie zakłóci niespodziewana wiz­yta podróżniczki z odległej przyszłości Reperii. Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeba ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ogranicze­nie niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza. Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska. Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk Scenografia: Maria Maj Muzyka i dźwięk: Michał Mach Wys­tępują: Humana — Urszula Machnik/Beata Kwiatkowska Vir — Janusz Baran/Zbigniew Franczyk Repe­ria — Justyna Baran/Agnieszka Franczyk Czas trwa­nia: 60 minut"

IV Miasteckie Spotkania Historyczne

Data: 2017-10-21
Godzina: 15:00:00

Tu już 4 spotkania na tematy historyczne, dotyczące naszej Małej Ojczyzny. Jan Szreder, Szlachta pomorska z uwzględnieniem ziemi miasteckiej Jarosław Lemański, Historia herbu Miastka Dominik Radecki, Gasthofy w Kreis Rummelsburg Łukasz Szkwarek, Rajmund Rutkowski. Spokojny człowiek na niespokojne czasy Świetlica MGOK Miastko ul. Bolesława Chrobrego 6b""

Miasta Pomorza 1954

Data: 2017-10-21
Godzina: 15:00:00

Stanisław Mrowiński to poznański grafik, rysownik, karykaturzysta, malarz, projektant ekslibrysów, ilustrator i scenograf. Urodził się w 1928 roku w Starołęce pod Poznaniem. Po wojnie rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Zdobniczych, a w 1946 roku na Poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, którą ukończył w 1950 roku. Po odbyciu służby wojskowej utrzymywał się z prac dorywczych. W 1954 roku podjął pracę w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, gdzie pracował przez dwa lata. Był komisarzem dwóch wystaw objazdowych (Praca i jej odbicie na przestrzeni wieków oraz Rysunki z Wietnamu), które wystawiane były w województwach kieleckim, szczecińskim, koszalińskim oraz na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z pierwszą wystawą odwiedził wiele miejscowości na Pomorzu. Wtedy powstał cykl rysunków przedstawiających miasta Pomorza, które prezentowane są na wystawie. Na Pomorzu odkrył gotyk ceglany, który podziwiał i wielokrotnie rysował. Pod koniec 1955 roku rezygnuje z pracy w CBWA i zatrudnia się w wydawnictwie „Nasza Księgarnia” w Poznaniu jako ilustrator. Wykonuje m.in. ilustracje do książek Arkadiusza Fiedlera. W 1957 roku rozpoczyna cykl rysunków satyrycznych z postacią Bazylka dla pisma satyrycznego „Kaktus”. Tworzy je przez piętnaście lat. W 1958 roku zatrudniony zostaje w telewizji poznańskiej jako scenograf. Także maluje. Brał udział w ponad 30 wystawach w kraju i zagranicą. Na wystawie indywidualnej w Poznaniu w 1958 roku przedstawił rysunki z podróży po ziemiach zachodnich w 1954 i 1955 roku. Był także autorem licznych karykatur, ekslibrysów, projektów znaczków pocztowych, plakatów. Zmarł w Poznaniu w 1997 roku.

Psy i koty

Data: 2017-10-22
Godzina: 16:30:00

Od zawsze, odkąd pamiętamy między rodem psim a kocią bracią panowała wojna. Przez stulecia zwierzaki próbowały pokonać się nawzajem i wyeliminować... My, ludzie, wiemy że między naszymi pupilami zgody nie ma, ale nie przypuszczamy na jak zaawansowanym technicznie stoi ta wojna... Koci dowódcy planują zniszczenie szczepionki na alergię na psią sierść. Psy z kolei próbują je zatrzymać. Obiektem ataków kocich zastępów okazuje się profesor Brody, który pracuje nad wynalezieniem szczepionki...

Szkolenia PCPR Bytów

Data: 2017-10-28
Godzina: 14:00:00

Szkolenie dla rodzin zastępczych"

Koncert Vanesy Harbek z Argentyny

Data: 2017-10-29
Godzina: 18:00:00

Kameralny koncert argentyńskiej artystki Venesy Harbek. Vanesa Harbek to niezwykle utalentowana pochodząca z Argentyny gitarzystka, wokalistka i trębaczka i showmanka. Jej ognista muzyka, z pogranicza bluesa, jazzu, rocka i soulu czerpiąca z tradycji południowoamerykańskiej i karaibskiej budził zachwyt w większości krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Vanesa dzieliła scenę z takimi artystami jak: Igor Prado, Decio Caetano, Big Gilson, David Tanganelli, Omar Coleman, Sugar Blue, Dave Riley, Linsey Alexander y Vino Louden (USA), Antonio Vergara, Kenny Blues Boss Wayne, Marcos Coll, Daryl Taylor, Rico MacClarrin czy Vargas Blues Band. Na swojej pierwszej trasie koncertowej wystąpi ze znakomitym zespołem w składzie: Krzysztof Puma Piasecki - guit., Łukasz Gorczyca - bass, Tomasz Dominik - dr.,