PPP - kat.3 2018-06-05 15:17:45       

Po raz trzeci słuchaliśmy...

...