Konkurs fotograficzny 2015-07-29 05:44:40       

W odpowiedzi na liczne prośby Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”, postanowił wydłużyć termin nadsyłania prac w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie” do dnia 11 września 2015 r. Okres wakacyjny będzie doskonałą okazją do wykonania wielu ciekawych fotografii ukazujących walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojez ...