Turniej tenisa stołowego i zabawa 2015-08-31 17:45:24       

Kamnica. Rada sołecka w Kamnicy w ramach projektu z IX edycji Programu Działaj Lokalnie integrowała swoich mieszkańców.

...