Małe szachy 2015-12-22 06:31:04       

W ostatnich dwóch tygodniach starego roku odbył się turniej szachowy...

...