Granty dla Kamnicy z Działaj Lokalnie 2015-06-03 09:38:45       

Fundacja "Parasol" ogłosiła listę rankingową wniosków złożonych do Konkursu IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Do programu zgłoszono 35 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o ponad 170 tys. złotych. Komisja powołana przez Zarząd przyznała 14 projektom dotacje na łączną kwotę 55.200 zł. Po pierwszym etapie oceny uznano, iż wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Do oceny merytorycznej członkom Komisji grantowej przekazano& ...