Biskup w Świerzenku 2018-03-16 15:49:00       

W dniu 11 marca 2018 r. 

...