Barwy Jesieni 2018-09-13 12:46:07        

Konkurs "Barwy jesieni"


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XIX Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Barwy Jesieni”, który odbędzie się w środę 10 października 2018 roku o godz.10.00 w sali świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b (obok Szkoły Podstawowej nr 1).

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do dnia 2 października 2018 roku na adres:

               Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

               77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3

               tel./fax 59 857 2909

               lub e-mailem na adres; mgokmiastko@gmail.com

               Informację o konkursie można uzyskać na naszej stronie internetowej pod adresem:

               www.mgok.miastko.pl

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj

 

REGULAMIN XIX KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „BARWY JESIENI”

 

Konkurs ma charakter otwarty.

               Głównym celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce jesiennej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów;
  2. zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być złożone w wyznaczonym terminie;
  3. przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego.

Konkurs przeprowadzany jest w drodze dwustopniowych eliminacji:

  1. Eliminacje środowiskowe – w szkołach, domach kultury, świetlicach.
  2. Finał – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisano następujące warunki repertuarowe:

              Kategoria I (do lat 9 – klasy 0-III szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;

              Kategoria II (od 10 do 12 lat – klasy IV-VI szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;

              Kategoria III (od lat 13 do 16 – klasy VII-VIII i gimnazjum): przygotowują wiersz lub prozę;

 

               Każda placówka oświatowa lub kulturalna ma prawo do wytypowania kandydatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe – po dwóch w każdej kategorii, czyli w sumie czterech, świetlice wiejskie – po jednym, czyli trzech) oraz trzech kandydatów w kategorii III (szkoły podstawowe – klasy VII – jeden, VIII - jeden, gimnazja - klasy III - jeden).

               Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania repertuar składający się z utworów autorów polskich.

               Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu edukacji kulturalnej, kultury języka polskiego, interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.

               Komisja konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:

               - dobór repertuaru;

               - interpretacja utworu;

               - kultura słowa

               - ogólny wyraz artystyczny.

               Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami.

               W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia.