O jeden krok... 2018-11-24 12:08:46        

Finał konkursu teatralnego...


w Świetlicy MGOK Miastko odbył się XVII Konkurs Teatralny dla dzieci i młodzieży o profilu profilaktycznym pn. "O jeden krok za daleko...". 

Do konkursu stanęło osiem grup teatralnych z gminy Miastko w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa składająca się ze specjalistów od profilaktyki uzależnień, pani Sylwia Konieczna, pani Elżbieta Ardzijewska i pan Dariusz Tandetzki, postanowiła co nastepuje:

w kat. I

Pierwsze miejsce dla Teatru Żywego Planu "Świetliczaki" ze świetlicy wiejskiej w Słosinku za przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia w niewoli nałogów" - nagroda 500 zł (op. Bożena Pontus)

w kat. II 

Piewrsze miejsce dla Koła Teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku za przedstawienie pt. "Wedrówka z Małym Księciem" - nagroda 500 zł (op. Joanna Zabrocka)

Drugie miejsce dla Zespołu Teatralnego "Wolni" ze świetlicy wiejskiej w Świerzenku za przedstawienie pt. "Masz wybór" - nagroda 400 zł. (op. Donanta Wolska)

Trzecie miejsce dla Teatru Żywego Planu "Kameleon" ze Szkoły Podstawowej w Świerznie za przedstawienie pt. "Przemoc, alkohol, narkotyki..." - nagroda 300 zł (op. Renata Mazur)

Nagrodę specjalną przyznano Kabaretowi Szpilka z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku za przedstawienie pt. "Współczesny Kopciuszek" - nagroda 200 zł (op. Grażyna Jamniak)

W kat. III

Pierwsze miejsce dla Zespołu Teatralnego "W świecie masek" z PMDK w Miastku za przedstawienie pt. "Wyrok" - nagroda 500 zł (op. Magdalena radziszewska)

Drugie miejsca dla Zespołu Teatralnego "Bagałan" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy za przedstawienie pt. "Nie jest za późno!" - nagroda 400 zł (op. Beata Grzybowska)

Trzecie miejsce Kabaret Szpilka z PMDK w Miastku za przedstawienie pt. "Koszmary" - nagroda 300 zł (op. Grażyna Jamniak)

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wtorek 27 listopada o godz.9:00 rozpocznie się doroczny finał, już XVI edycji, Konkursu Teatralnego dla dzieci i młodzieży "O jeden krok za daleko...". Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach wiekowych. Tym razem zobaczymy:

w I kategorii:

g.09:10 - TŻP Świetliczaki ze świetlicy w Słosinku w przedstawieniu "Jaś i Małgosia w niewoli nałogów"

w II kategorii:

g.09:30 - TŻP Kameleon ze Szkoły Podstawowej w Świerznie w przedstawieniu "Przemoc, alkohol, narkotyki..."

g.09:55 - KT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku w przedstawieniu "Wędrówka z Małym Księciem"

g.10:30 - Kabaret Szpilka z PMDK Miastko w przedstawieniu "Współczesny Kopciuszek"

g.11:00 - ZT Wolni ze świetlicy w Świerzenku w przedstawieniu "Masz wybór"

w III kategorii:

g.11:20 - ZT W świecie masek z PMDK Miastko w przedstawieniu "Wyrok"

g.11:45 - Kabaret Szpilka z PMDK Miastko w przedstawieniu "Koszmary"

g.12:20 - ZT Bagałan z ZSP Łodzierz w przedstawieniu "Nie jest za późno!"

g.13:15 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród