Rozśpiewana sobota 2018-12-02 17:00:18        

22 Giełda Piosenki - finał


W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w sobotę 1 grudnia odbyła się 22. Edycja Giełdy Piosenki dla dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiło dwudziestu dziewięciu uczestników w trzech kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie - pani Jarosława Bułka-Demkowycz (Bytów), pan Michał Gunerka (Koszalin) i pan Zbigniew Biliński (MGOK Miastko) postanowiła nagrodzić następujących wykonawców:

Kat.I od 6 do 12 lat

  1. Hanna Kuszińska za wykonanie piosenki „Ach, jak przyjemnie”(muz.H.Wars, sł.L.Starski) – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kępice;
  2. Maksymilian Synak za wykonanie piosenki „Nauczmy się żyć obok siebie”(muz.Z.Wodecki, sł.W.Kejne) – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
  3. Milena Krumplewska za wykonanie piosenki „Kolorowy wiatr”(muz.A.Menken, S.Schwartz, sł. A.Marianowicz) – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice;

Wyróżnienia:

Anna Demko za wykonanie piosenki „Mój pierwszy bal” (muz.F.Leszczyńska, sł.A.Osiecka) – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku;

Nina Szczerba za wykonanie piosenki „Serce zimne jak głaz” (soundtrack z filmu Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii) - Bytowski Centrum Kultury w Bytowie;

Klaudia Peta za wykonanie piosenki „Piosenka uwerturowa” (muz.M.Jurkiewicz, sł.R.Jędrzejczyk) – MGOK Miastko;

Kat.II od 13 do 16 lat

  1. Małgorzata Sztandera za wykonanie piosenki „Polska Madonna” (muz.A.Sikorowski, sł.A.Osiecka) – Bytowski Centrum Kultury w Bytowie
  2. Patryk Bednarczyk za wykonanie piosenki „Brat” (muz/sł.P.Bednarczyk) – MGOK Miastko, świetlica w Miłocicach
  3. Michał Zabrocki za wykonanie piosenki „Tak,tak..” (muz/sł. G.Ciechowski) – szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Komisja postanowiła nie przyznać nagród w kategorii trzeciej.

Nagrody i statuetki ufundował MGOK Miastko.