Świetliczaki w szkole 2018-12-10 05:39:52        

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słosinku


 w ramach realizacji programu profilaktycznego biorą aktywny udział w różnorodnych akcjach i kampaniach z tym związanych. Jednym z takich działań jest prowadzenie działań informacyjnych związanych z sięganiem po środki uzależniające (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) i pogłębianie wiadomości na temat różnego rodzaju zagrożeń. Pomocą w realizacji tych przedsięwzięć była wizyta „Świetliczaków” ze świetlicy wiejskiej w Słosinku pod opieką animatora kultury p. Bożeny Pontus, z którą szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie tej szkoły bowiem nie tylko poznają i pogłębiają tajniki wiedzy w szkole, ale także uczestniczą w popołudniowych zajęciach na świetlicy wiejskiej. Podczas takich zajęć pod okiem pani Bożeny zostało przygotowane przedstawienie teatralne pod tytułem „Jaś i Małgosia w niewoli nałogów”, które dzieci zaprezentowały swoim kolegom w szkole. Przedstawienie bardzo się podobało, a uczniowie i grono pedagogiczne gromkimi brawami nagrodzili młodych artystów.

Kilka dni wcześniej tj. 27.11.2018r.  z tym przedstawieniem młodzi artyści wystąpili na XVII Konkursie Teatralnym dla dzieci i młodzieży o profilu profilaktycznym pn. "O jeden krok za daleko...". organizowanym przez MGOK w Miastku. Komisja konkursowa składająca się ze specjalistów od profilaktyki uzależnień postanowiła przyznać naszym artystom I miejsce w ich kategorii wiekowej. Należy nadmienić, że nie jest to pierwsza tego typu nagroda. Wśród  osiągnięć  teatralnych „Świetliczaków” znalazły się już:

Rok 2018 – I miejsce  za przedstawienie „Jaś i Małgosia w niewoli nałogów”

Rok 2017 – II miejsce  za przedstawienie „Królewna Śnieżka, ale inaczej …”

Rok 2016 – I miejsce za przedstawienie  „Dylematy Pinokia”

Rok 2015 – III miejsce za przedstawienie „ Nałogi na celowniku”

Rok 2014 – III miejsce za przedstawienie „Pokonać nałogi”

Rok 2013 – wyróżnienie -  za przedstawienie „ Powiedz  NIE!”

               Podczas wizyty w szkole w Słosinku uczniowie mogli usłyszeć również piosenki w wykonaniu Mileny i Malwiny. Dziewczęta wspólnie z panią Bożeną wzięły również udział w spotkaniu mikołajkowym w Szpitalu Miejskim w Miastku na oddziale dziecięcym oraz w Parku Miejskim. Dziewczęta wspólnie z koleżankami i kolegami ze świetlic wiejskich z  Trzcinna i Miłocic umiliły czas w oczekiwaniu na wizytę Mikołaja