Dla Pań w Miłocicach 2019-03-09 00:00:00        

Dzień Kobiet w Miłocicach.


Dnia 09.03.2019 o godz.16.00 odbył się Dzień Kobiet. Wieczór zaczął się od podziękowań sołtysa Andrzeja Kuśmierka dla pani Teresy Lipki, za długoletnie sprawowanie funkcji soltysa. Potem zaczęła się część artystyczna, w której to nasi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, taneczne i wokalne. Ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim, ktorzy brali udział w przedstawieniu dla pań. Gwoździem programu był taniec dziewczynek z pomponami,przygotowany przez panią z rady sołeckiej. Im też składam serdeczne podziękowania. Dla pań były drobne upominki i różne zabawy. Było też cóż słodkiego i nie tylko... Aa jeszcze dziękuję paniom za upieczenie ciast i za przybycie na imprezę.

Pozdrawiam W.Z.