Rajd Harpagan 2019-04-09 08:49:06        

HARPAGAN jest rajdem na orientację.


 Oznacza to, że każdy startujący dostaje mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. HARPAGAN nie jest imprezą wyłącznie wytrzymałościową przebiegającą po trasie wyznaczonej tasiemkami, tu drogę pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi każdy ustala sobie sam. Biegnie ona pięknymi, dzikimi zakątkami, z dala od ruchliwych szos czy zatłoczonych miast. Zadaniem uczestnika jest odnaleźć w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane w terenie przy pomocy otrzymanej na starcie mapy. Na części punktów kontrolnych znajduje się obsługa rajdu (wolontariusze Klubu oraz obsługa medyczna). Z trasy można zejść praktycznie w dowolnym momencie i miejscu. Jest to jednak równoznaczne z wycofaniem się z Rajdu. Jak zatem widać chęć uczestnictwa w HARPAGANIE nie oznacza konieczności przebycia całej trasy.

Generalnym celem Rajdu jest pokonanie przez uczestnika jednej z 10-ciu tras:

  • 200 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na trasie TR200,
  • 100 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na trasie TR100,
  • 50 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin na trasie TR50,
  • 20 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 4 godzin na trasie TR20,
  • 100 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na trasie TP100,
  • 50 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na trasie TP50 dziennej,
  • 50 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 14 godzin na trasie TP50 nocnej,
  • 25 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin na trasie TP25,
  • 10 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin na trasie TP10,
  • 50 km pieszo i 100 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 18 godzin na trasie mieszanej TM150.

Uczestnicy, którzy ukończą jedną z tras TP100, TR200 lub TM150 zdobywając wszystkie punkty w regulaminowym czasie otrzymują Certyfikat HARPAGANA.

Więcej na stronie: https://www.harpagan.pl/rajd/