Sukces Lajcika 2019-05-07 19:52:54        

W sobotę 27.04.2019 r....


grupy taneczne ,,Mini Lajcik" oraz ,,Lajcik" wzięły udział w  Powiatowym Przeglądzie  Mini Form Tanecznych, którego organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.

Obydwie grupy taneczne na co dzień trenują w świetlicy wiejskiej w Świerzenku pod czujnym okiem instruktor Pani Pauliny Krzemińskiej i pod opieką merytoryczną MGOK Miastko. Grupy wykonują taniec hip hopowy.

W tegorocznym przeglądzie poziom był bardzo wysoki. Wzięło w nim udział 14 zespołów tanecznych. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji w 2 kategoriach wiekowych, jurorzy udali się na obrady, a dzieci i młodzież miała możliwość obejrzenia musicalu,, Taneczna podróż po świecie". Po obejrzeniu tego wspaniałego musicalu nastąpiło ogłoszenie wyników. Nasza grupa z ,,Lajcika"zajęła I miejsce w 2 kat. wiekowej( w tej kategorii było 9 grup tanecznych). Młodzież w nagrodę otrzymała drobne upominki od sponsorów oraz puchar, który powiększył grono pucharów w świetlicy. Gratuluję naszym zwycięzcom osiągniętego sukcesu. Na ten sukces przyczyniła się Pani Paulina Krzemińska, której dziękuję za cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do zamierzonego celu i młodzież, która w każdą środę stawia się na treningach. W tym miejscu pragnę podziękować Dyrektrowi MGOKU, Panu Januszowi Gawrońskiemu, który umożliwia naszej świetlicy ćwiczyć pod fachową opieką Pani Pauliny oraz ufundowanie ufundowanie koszulek dla młodszej grupy ,,Mini Lajcik". Nasze dzieci od tej pory wyróżniają się wśród innych grup pomarańczowym i niebieskim kolorem koszulek, co poprawiło z pewnością wygląd estetyczny obydwu grup tanecznych. A oto kilka fotek z przeglądu.

Z pozdrowieniami D.W.