Dzień Mamy 2019-05-19 12:37:12        

Dzień Matki w Kamnicy...


W świetlicy wiejskiej w Kamnicy odbyła się uroczystość poświęcona Mamom. Dzieci przygotowały część artystyczną pod okiem pani Anny Żmidzińskiej, nowej animatorki kultury w Kamnicy. Były wiersze i piosenki, wszystko dla Kochanych Mam, by wiedziały, że małe serduszka pukają tylko dla nich.

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Longina Jankowska Zastępca Burmistrza Miastka.