V Konfrontacje 2019-06-06 07:36:46        

Z A P R O S Z E N I E


Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej i Rada Sołecka w Dretyniu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Miastko w dniu 08 czerwca 2019 r. o godz. 1500  do Parku w   Dretyniu na V Wiejskie Konfrontacje  Artystyczne Dretyń  2019

W programie występy zespołów i solistów oraz warsztaty rzemiosła ludowego. Po koncercie : zabawa taneczna.

Wystąpią m. in.: Orkiestra Dęta z Zapcenia, Pietruchy z Biesowic, Wołodia Drozd, Świerzowianki ze Świerzenka, Zofia Muchowska z KLO w Brusach, Michalina Pruszak, Mieszko Topolewski, Józef Tokarczyk z Limanowej, aktor teatralny i filmowy Zbigniew Waleryś, TUTEJSI z Miastka, Duet Asia i Michasia z Turska

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej, Rada Sołecka w Dretyniu, Urząd Miejski w Miastku,  OSP Dretyń, EXPRO Piaszczyna, Nadleśnictwa: Dretyń, Miastko, Trzebielino, Spółka Rolna Dretyń,   Szkoła Podstawowa Dretyń , MGOK w Miastku

Projekt współfinansowany przez Gminę Miastko

Życzymy Wielu wspaniałych wrażeń!