Piłka plażowa



 2019-08-08 03:39:38        

Świetlic wiejskich 2019...


Na boiskach przy jeziorze Średnim w Wołczy Małej w piątek 9 sierpnia o godz.10:00 rozpocznie sie ósmy turniej piłki plażowej świetlic wiejskich gminy Miastko. W turnieju weźmie udział siedem świetlic, które na co dzień pracują pod merytoryczną opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i jego animatorów kultury.

Turniej ma charakter rekreacyjny z elementami zabawy i pikniku i jest drugą konkurencją w Grand Prix Świetlic Wiejskich Lato 2019.

Bezpośrednimi organizatorami tego turnieju są świetlice w Miłocicach i w Kamnicy. Bardzo dużą pomoc techniczną w przygotowanie boisk rok rocznie wkłada Sołectwo Wołcza Mała pod kierownictwem pana Jana Bodnara.

Impreza odbywa się pod patronatem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.