Opowieści biblijne 2020-02-03 12:39:32        

Teatr Artenes z Wrocławia


Pośród świętych ksiąg głównych tradycji duchowych stanowiących wielowiekowy dorobek ludzkości, Biblia zajmuje miejsce szczególne. Nie dlatego, że jest chrześcijańska (czyli jakby „nasza”), ponieważ wielcy myśliciele pochodzący z innych tradycji wczytywali się w nią z takim samym szacunkiem, co ojcowie Kościoła. Cechy świętości (zwiemy ją przecież Pismem Świętym) nadaje tej księdze nie czyjaś rekomendacja, tylko jej uniwersalizm. Potrafi bowiem zadziwić racjonalnych naukowców, skłonić do zadumy agnostyków i ku pokorze nawrócić wszechwiedzących mędrców.

Pozbawiona zewnętrznych interpretacji jest od wieków rzetelnym i niezawodnym przewodnikiem dla wszystkich ludzi poszukujących duchowej inspiracji. Spektakl „Opowieści biblijne” stara się przedstawić wybrane fragmenty Biblii w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, a więc pozbawionej wąskiej interpretacji czy naleciałości kulturowych. Przewodnikiem po dawnych (od stworzenia świata i pierwszych ludzi, poprzez potop i perypetie Noego, dramat Kaina i Abla, a także przypowieści ewangeliczne) dziejach, będzie nam ona sama – Księga, która dla każdego z nas niesie wiele inspiracji i zagadek.

Uchylmy więc rąbka tajemnicy i otwórzmy się na to, co (choć niby od wielu wieków znane) fascynuje nas ciągle na nowo. Postacie dramatu przedstawione zostały w historycznych kostiumach i realiach scenicznych.

"Opowieści biblijne" to dugi spektakl, który zobaczymy 3 i 4 lutego w MGOK Miastko.

Poniżej kilka fotek z pierwszej odsłony tego widowiska w MGOK Miastko.