Wakacje w Słosinku 2015-08-06 06:46:04        

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu "Młodzi naukowcy - wakacje z eksperymentami w świetlicy wiejskiej w Słosinku" przy zaangażowaniu i pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku oraz Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Miastku.

W warsztatach bierze  udział 30 osób,  uczniów kl. I-VI SP i I-III Gimnazjum z Sołectwa Słosinko. Wśród eksperymentów  pojawiły się już m.in.: ”Jak podnieś wodę”, „Czy coś się zmieści w pełnej szklance wody?”,  „Mieszaniny – jak je oddzielić?” czy „Proste układy elektryczne” itp.

Są one realizowane dzięki dofinansowaniu z Fundacji "Parasol" w ramach  drugiego konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. 
W załączeniu zdjęcia z pierwszych zajęć.
B. Pontus