Konkurs "Barwy jesieni" 2015-09-04 05:42:19        

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XVI Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Barwy Jesieni”.


Konkurs odbędzie się w dniu 2 października 2015 roku o godz.10.00 w sali świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b (obok Szkoły Podstawowej nr 1).

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do dnia 28 września 2015 roku na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3, tel./fax 59 857 2909 lub e-mailem na adres: mgok@miastko.pl, mgokmiastko@gmail.com.

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia.

Konkurs ma charakter otwarty. Głównym celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce jesiennej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

a)w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów;

b)zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być złożone w wyznaczonym terminie;

c)przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego.

Konkurs przeprowadzany jest w drodze dwustopniowych eliminacji:

  1. Eliminacje środowiskowe – w szkołach, domach kultury, świetlicach.
  2. Finał – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisano następujące warunki repertuarowe:

              Kategoria I (do lat 9 – klasy 0-III szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;

              Kategoria II (od 10 do 12 lat – klasy IV-VI szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;

              Kategoria III (od lat 13 do 16 – gimnazjum): przygotowują wiersz lub prozę;

               Każda placówka oświatowa lub kulturalna ma prawo do wytypowania kandydatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe – po dwóch w każdej kategorii, czyli w sumie czterech, świetlice wiejskie – po jednym, czyli trzech) oraz trzech kandydatów w kategorii III (gimnazja – klasy I - jeden, klasy II – jeden, klasy III - jeden).

               Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania repertuaru składającego się z utworów autorów polskich.

               Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu edukacji kulturalnej, kultury języka polskiego, interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.

               Komisja konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:

               - dobór repertuaru;

               - interpretacja utworu;

               - kultura słowa

               - ogólny wyraz artystyczny.

               Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami.

               W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia.