STOP NAŁOGOM 2015-09-16 05:55:39        

Rusza XIII Konkurs Teatralny dla dzieci i młodzieży o profilu profilaktycznym pod patronatem MGKRPA w Miastku. 


Rada Miejska w Miastku, Burmistrz Miastka, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku zapraszają do udziału w konkursie teatralnym dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest ukazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia. Wszelkiego rodzaju używki stanowią wśród nastolatków powszechny problem. Rujnują ich organizmy, przekreślają plany życiowe. Skuteczną alternatywą dla alkoholizmu, narkomanii, przemocy wśród młodzieży oraz innych zjawisk patologicznych jest rozbudzanie w niej chęci do różnych form aktywności: artystycznej, sportowej itp., a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uzyskanie pomysłu na zdrowy styl życia.

Temat konkursu:

Używając środków artystycznego wyrazu zaprotestujcie przeciw spożywaniu alkoholu i innych używek, a co za tym idzie, uzależnieniu się o nich. Ukażcie ich zgubny wpływ na życie człowieka, jego rodziny oraz całego społeczeństwa. Niech Wasze spektakle będą głosem na rzecz zdrowego stylu życia i najwyższych wartości, takich jak: miłość, dobroć, wierność, uczciwość oraz harmonia kontaktów międzyludzkich.

Konkurs na formułę otwartą, z zatem dopuszcza się różnorodność form. Od monodramów teatrów jednego aktora poprzez formy łączone (teatrzyk lalkowy i żywego planu) do kabaretów i form estradowych. Jedynym ograniczeniem jest czas prezentacji, który nie może być dłuższy niż 25 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.

Konkurs oceniany będzie przez Komisję Konkursową w następujących kategoriach wiekowych: Kat. I – klasy IV – VI szkoły podstawowe; Kat. II – gimnazja; Kat. III – szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja Konkursowa, którą wyłonią organizatorzy konkursu, przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody główne oraz wyróżnienia, a każdy z wykonawców otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

Termin zgłoszenia udziału upływa z dniem 22.10.2015 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i nadesłanie karty zgłoszenia (można otrzymać ją u organizatorów) w/w podanym terminie do:

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77 – 200 Miastko, tel. (59) 857 20 09 lub Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. M. Konopnickiej 12, 77 – 200 Miastko, tel. (59) 857 10 76

Szczegółowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć u organizatorów konkursu pod wyżej wskazanymi numerami telefonu lub osobiście w w/w placówkach. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i informujemy, iż prezentacje konkursowe odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych w następujących terminach: Kat. I   – 26.10.2015 r., Kat. II  – 27.10.2015r., Kat. III – 28.10.2015r. Termin zgłoszenia udziału upływa z dniem 22.10.2015 r.

Karta zgłoszenia