Giełda Piosenki 2015-10-04 04:12:28        

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XIX Giełdę Piosenki,


która odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 roku o godz.10.00 w sali widowiskowo-kinowej MGOK w Miastku.
Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodego pokolenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby dać alternatywne możliwości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu narkomania, alkoholizm, wandalizm, itp. Impreza jest jedną z form promocji Gminy Miastko.
Chcielibyśmy także umożliwić instruktorom-nauczycielom, a nade wszystko ich wychowankom, zaprezentowanie własnych dokonań oraz sprowokować do twórczej konfrontacji artystycznej różnych środowisk.
Wszystkie prezentacje będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów.

W Giełdzie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne do 10 osób, w trzech kategoriach wiekowych:
1.kategoria - od lat 7 do 12 - szkoły podstawowe
2.kategoria - od lat 13 do 16 – gimnazja
3.kategoria - od lat 17 do 20 - szkoły ponadgimnazjalne

Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko jedną piosenkę i tylko raz uczestniczyć w chórkach lub zespołach towarzyszących.
Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.

Komisja Konkursowa Giełdy oceniać będzie:
1.Dobór repertuaru
2.Umiejętności wokalne
3.Ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenie uczestnictwa w Giełdzie Piosenki powinno nastąpić nie później niż do 16 listopada 2015 roku, poprzez dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku karty uczestnictwa – można wysłać wypełnione zgłoszenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia do MGOK Miastko. 
Przed rozpoczęciem Giełdy należy dokonać wpłaty 10 zł (soliści), 5 zł (od członka zespołu) do kasy MGOK Miastko, jako wpisowego. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Wzorem lat ubiegłych będzie można odbyć próbę przed prezentacją w dniu 21 listopada 2015 roku w godz.8.00 - 9.30. Aby usprawnić przebieg próby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub osobiście takiej potrzeby.
Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w obradach Komisji Giełdowej.

Karta zgłoszenia i regulamin.