STOP NAŁOGOM 2015-10-23 10:14:02        

Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych spektakli w dniu 28 października 2015 roku (środa). Początek godz. 8.30


Konkurs odbędzie się w sali MGOK Miastko.

Prosimy o przybycie wszystkie grupy zgłoszone do konkursu:
 -"Świetliczaki" ze świetlicy wiejskiej w Słosinku MGOK Miastko - kat. I, tytuł: "Sprzeciw wobec nałogów"
 - Koło teatralne przy SP2 w Miastku - kat. I, tytuł: "Lekcja życia"

- "Antynałogowi" z Zespołu Szkół w Dretyniu - kat. I, tytuł: "Ktoś mnie ocalił"
- "Kameleon" ze Szkoły Podstawowej w Świerznie - kat.I, tytuł: "Planety nadziei"
- "Kurtyna" z Zespołu Szkół w Dretyniu - kat.II, tytuł: "Nie bójmy się powiedzieć - nie!"
- Kabaret "Szpilka" z PMDK Miastko - kat. II, tytuł: "Kryzysowe dojrzewanie"
- Kabaret "Szpilka" z PMDK Miastko - kat. III, tytuł: "Kierunek wolność"
- "W świecie masek" z PMDK Miastko - kat. III, tytuł: "Gdzie byłeś, Boże?"
- "Bagałan" z ZSP Łodzierz - kat. III, tytuł: "Konkretne odcięcie"
- "Łobuzy Sołtysa" ze świetlicy wiejskiej w Miłocicach MGOK Miastko - kat. III, tytuł: "Narkofenia"
Kolejność występów zostanie wylosowana przed konkursem. Nagrody i wyróżnienia komisja konkursowa ustali jeszcze tego samego dnia.
Życzymy sukcesów! Organizatorzy.