Z wizytą w szkole 2015-11-29 15:24:31        

W ramach działań profilaktycznych w szkole uczniowie biorą  aktywny udział...


... w różnorodnych akcjach i kampaniach profilaktycznych. Pomocą w realizacji tych przedsięwzięć była wizyta „Świetliczaków” ze świetlicy wiejskiej w Słosinku pod opieką animatora kultury p. Bożeny Pontus – pracownika MGOK w Miastku, z którą szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słosinku bowiem nie tylko poznają i pogłębiają tajniki wiedzy w szkole , ale także uczestniczą w popołudniowych zajęciach na świetlicy wiejskiej. Podczas takich zajęć pod okiem pani Bożeny została przygotowana scenka teatralna pod tytułem „Sprzeciw wobec nałogów”, którą dzieci zaprezentowały swoim kolegom w szkole. Przedstawienie bardzo się podobało, a uczniowie i grono pedagogiczne gromkimi brawami nagrodzili młodych artystów.  Miesiąc temu z tym przedstawieniem nasi artyści wystąpili w XIII Konkursie Teatralnym dla dzieci i młodzieży „Stop nałogom”, organizowanym przez MGOK w Miastku, gdzie zajęli III miejsce w kat.I.