Mikołajki w Kamnicy 2015-12-10 05:17:09        

W ramach projektu "Wszyscy razem, wszyscy wkoło rozwijamy się wesoło"... 


Rada Sołecka w Kamnicy organizuje Mikołajki dla dzieci z sołectwa Kamnica i podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie. Będą paczki dla najmłodszych, zabawy, gry i tańce. No i oczywiście Mikołaj, co bardziej grzecznym dzieciom do lat 12, rozda paczki. Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Kamnica w sobotę 12 grudnia 2015 roku o godz.16.00 do świetlicy wiejskiej w Kamnicy.