Konkurs wiedzy 2016-01-18 17:16:34        

W Szkole Podstawowej w Słosinku odbył się Powiatowy konkurs wiedzy...


Już po raz drugi odbył się w Szkole Podstawowej w Słosinku odbył się Powiatowy konkurs wiedzy „W kaszubskiej zagrodzie”. Wzięły w nim udział dwuosobowe drużyny ze szkół  podstawowych powiatu bytowskiego, w których nauczany jest język kaszubski. Celem konkursu jest w szczególności rozwijanie zainteresowań językiem kaszubskim, regionem, jego historią i tradycją. W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami, które sprawdzały ich wiedzę dotyczącą   rozpoznawania i nazewnictwa w języku kaszubskim zajęć wykonywanych przez członków rodziny, nazw zabaw dziecięcych i zabawek , rozpoznawania pomieszczeń w kaszubskiej zagrodzie  oraz nazw sprzętów kuchennych, produktów spożywczych, itp.

Zadania wymagały od uczniów umiejętności czytania i pisania w języku kaszubskim oraz tłumaczenia słów z języka kaszubskiego na język polski  i odwrotnie.                                                                                                                                                          W komisji konkursowej zasiedli:  Ewa Szyca – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku, Bożena Pontus – pracownik MGOK w Miastku, animator kultury ze świetlicy wiejskiej w Słosinku, , Ewa Rudnik – nauczyciel SP w Słosinku.                                                                                                                                              

Uczestnicy konkursu  wykazali się ogromną wiedzą.  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Piaszczynie ( Maja Olchowik i Sandra Mnich)

 II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Borowym Młynie ( Julia Rudnik i Konrad Rudnik)

III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Słosinku ( Przemysław Pietrołaj, Dagosz Jażdżewski)

IV miejsce – drużyna SOSW w Tursku ( Karolina Zabrocka, Ewa Nirych)

W przerwie konkursu z krótkim programem artystycznym wystąpili uczniowie kl. I-III , którzy uczęszczają na zajęcia języka kaszubskiego. Przedstawili oni popularne zabawy dziecięce na Kaszubach oraz kaszubski taniec „Szewiec”. 

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami tego konkursu były panie: Helena Binczyk i Ewa Rudnik, które serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy wspomogli finansowo lub rzeczowo organizację tego konkursu.