Kolorowy świat 2016-01-21 12:04:13        

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański


ogłasza doroczny konkurs plastyczny ph. „Kolorowy świat, malowany świat 2016”. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież -osoby w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm - technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Czekamy na artystyczne wizje młodych twórców; na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu - o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU (oba dokumenty w załączeniu). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A,
z dopiskiem:"KOLOROWY ŚWIAT, MALOWANY ŚWIAT 2016", w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br. Serdecznie zapraszamy - nagrody czekają!

Z pozdrowieniami,
Zespół OKSiBP Cieplewo

Załączniki: regulamin i karta zgłoszenia