Drugie spotkania 2016-02-02 05:37:13        

Sobota 13 lutego godz.16:00. Świetlica MGOK ul. B. Chrobrego Miastko.


Ziemia miastecka kryje jeszcze wiele tajemnic. Dzięki grupie lokalnych historyków, wyszukujących niezwykle ciekawych materiałów archiwalnych, możemy przybliżyć dotąd nieznane fakty z dziejów Miastka i okolic. 

W sobotę 13 lutego zapraszamy państwa na II Miasteckie Spotkania Historyczne. Spotkania wpisują się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. 
W programie przewidziano cztery wystąpienia dotyczące historii regionu.
Obóz dla imigrantów w Rummelsburgu - Jarosław Lemański 
Obozy jenieckie w powiecie miasteckim w czasie II wojny światowej – Dominik Radecki
Bezpieczeństwo na terenach wiejskich powiatu miasteckiego w latach 1945 -1947 – Grzegorz Pelowski
Strajk w pałacu Bismarcka - przebieg protestu uczniów Technikum Leśnego w Warcinie od 28.10. do 3.11.1980 - Łukasz Szkwarek
Spotkanie organizuje dyrektor MGOK Janusz Gawroński przy współpracy lokalnych historyków. Grzegorz Pelowski, nauczyciel historii i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie, jest również studentem studiów doktoranckich w Słupsku. Jarosław Lemański, jest autorem dwóch prac poświęconych pamiątką z przedwojennego Miastka. Zajmuje się przede wszystkim historią militariów. Łukasz Szkwarek to student historii na Uniwersytecie Gdańskim. W tym roku broni prace magisterską poświęconą miasteckiej Solidarności. Dominik Radecki, jest studentem studiów doktoranckich w Słupsku. W obszarze jego zainteresowań jest historia Miastka w czasach stalinowskich. 
Naprawdę warto przyjść i posłuchać o historii naszego miasta i okolic. Sobota 13 lutego w świetlicy MGOK na ul. Bolesława Chrobrego godzina 16.