Zdobycie Miastka 2016-03-03 06:00:04        

Mija, właśnie dzisiaj, 3 marca, 71 rocznica zdobycia Miastka przez Armię Czerwoną


Chciałbym przypomnieć artykuł pana Jarosława Lemańskiego o tym wydarzeniu. Myślę, że warto także o tej dacie w historii naszego miasta pamiętać. Zdobycie Miastka.

Przy tej okazji wspomnę o pomniku, który stał w parku a poświęcony był Wyzwolicielom Ziemi Miasteckiej czyli Armii Czerwonej. Poniżej dwie fotki z 1955 roku i 1959 roku (odsłonięcie pomnika z Orłem na postumencie).