Dla Pań w Miłocicach 2016-03-05 05:55:09        

Rada Sołecka w Miłocicach serdecznie zaprasza Panie na koncert


z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 6 marca 2016 o godz.16.00 w świetlicy wiejskiej w Miłocicach. W koncercie wystapią m.in. dzieci i młodzież z sekcji wokalnej, kabaret Łobuzy Sołtysa oraz gościnnie zespół akordeonowy z MGOK Miastko pod kierownictwem Z. Bilińskiego.

W imieniu pani sołtys T. Lipki i pani animator kultury M. Szczepaniak serdecznie wszystkie panie z sołectwa Miłocice zapraszamy.