Walne zebranie MTG 2016-03-15 05:53:25        

17.03.2016 r. w sali MGOK Miastko odbędzie się Wane Zebranie członków MTG


Termin pierwszy godz. 17:00 - Termin drugi 17:15

Ważne sprawy do omówienia:

  1. Ostatni przegląd gwarancyjny (projekt - Energia Odnawialna-instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko)
  2. Rozliczenie w/w projektu - zasady przekazania instalacji solarnej dla mieszkańców
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015
  4. Fotowoltaika - zamierzenia i działania MTG
  5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i dyskusja

Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia i sympatyków MTG