Konkurs wielkanocny 2016-03-17 03:16:28        

W środę 16 marca obradowała Komisja Konkursowa Konkursu Wielkanocnego


Protokół (wyciąg)

Komisji Konkursowej Konkursu Wielkanocnego

Komisja Konkursowa w składzie:

Helena Wiśniewska – Emerytowany nauczyciel plastyki, przewodnicząca

Bernadeta Zwolska – Dyr. Biblioteki Pedagogicznej w Miastku, członek

Alina Francuzik – Bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Miastku, członek

Po zapoznaniu się ze 149 projektami kartek wielkanocnych oraz 41 pisankami, postanowiła co następuje:

Kategoria I: szkoły podstawowe

Projekt kartki wielkanocnej

Przyznać miejsca:

1. Wojciech Izbiński – Świetlica w Żabnie

2. Zofia Wantoch Rekowska – MGOK Miastko

3. Hanna Narloch – MGOK Miastko

Wyróżnienia:

 1. Lila Andrysiak – MGOK Miastko
 2. Paweł Bilicki – Szkoła Podstawowa w Piaszczynie
 3. Zuzanna Borowska – Świetlica wiejska Dretyń
 4. Piotr Faber – Świetlica wiejska w Świerzenku
 5. Fabian Kazimierczyk – Świetlica wiejska Kamnica
 6. Marta Kulczyk – Świetlica wiejska Dretyń
 7. Kinga Potomska – Szkoła Podstawowa w Świerznie
 8. Natalia Szatkowska – Świetlica wiejska Wałdowo
 9. Szymon Szatkowski – Świetlica wiejska Wałdowo
 10. Otylia Wojtera – Świetlica wiejska Kamnica

Pisanki wielkanocne

Przyznać miejsca:

1. Katarzyna Sieńko – Świetlica wiejska Dretyń

2. Natalia Szatkowska – Świetlica wiejska Wałdowo

3. Oliwia Sumińska – Świetlica wiejska Trzcinno

Wyróżnienia:

 1. Marta Kulczyk – Zespół Szkół w Dretyniu
 2. Maciej Kusiak – Świetlica wiejska Trzcinno
 3. Szymon Paliński – Świetlica wiejska Wałdowo

 

Kategoria II: gimnazja

Projekt kartki wielkanocnej

Przyznać wyróżnienia:

Weronika Majewska – MGOK Miastko

Pisanka wielkanocna

Przyznać miejsca:

1. Karolina Orczyk – Zespół Szkół w Dretyniu

2. Anna Stadnik – Zespół Szkół w Dretyniu

3. Klaudia Stanisławska – Świetlica wiejska Trzcinno

 

W kategorii III nie przyznano nagród i wyróżnień ze względu na niewielką ilość nadesłanych prac i niski poziom artystyczny.

 

Dyplomy uznania dla szkół i placówek kulturalno wychowawczych:

Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

Zespołu Szkół w Dretyniu

Szkoły Podstawowej w Piaszczynie

Szkoły Podstawowej w Świerznie

Szkoły Podstawowej w Wałdowie

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy

MGOK Miastko

Swietlicy wiejskiej w Chlebowie

Świetlicy wiejskiej w Dretyniu

Świetlicy wiejskiej w Kamnicy

Świetlicy wiejskiej w Miłocicach

Świetlicy wiejskiej w Piaszczynie

Świetlicy wiejskiej w Słosinku

Świetlicy wiejskiej w Świerzenku

Świetlicy wiejskiej w Trzcinnie

Świetlicy wiejskiej w Wałdowie

Świetlicy wiejskiej w Żabnie

Wręczenie nagród nastąpi w poniedziałek 21 marca o godz.12.00 w sali kinowej MGOK Miastko. Uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękujemy