Akumulator społeczny 2016-04-06 15:46:01        

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych


i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków potrwa do godz. 13:30 dnia 20 kwietnia 2016.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Rodzaje dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

Regulamin konkursu grantowego 2016

znajduje się na www.akumulatorspoleczny.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” w kategorii „Konkursy grantowe” >> „2016”.