Świerzenko z grantami 2016-05-25 04:46:05        

Świetlica w Świerzenku pozyskała granty z programu Działaj Lokalnie...


Animatorka kultury pani Donata Wolska ze świetlicy wiejskiej w Świerzenku wraz z grupą młodych ludzi (pod skrzydłami KGW Świerzowianki) stworzyli projekt programu pt. "Świetlica łączy pokolenia - warsztaty rękodzieła". Tak napisali o swoich zamierzeniach:

Społeczność potrzebuje przede wszystkim integracji i na taką właśnie potrzebę odpowiada projekt. Każdy człowiek lubi czuć się potrzebnym i zrozumianym przez otoczenie. Wspólne spotkania, dążenie do wyznaczonego celu, aktywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu-to główny cel projektu.Społeczności, w której będzie realizowany projekt potrzebne jest nabywanie nowych umiejętności,co pozwoli jej na widoczną poprawę jakości życia.

Główny cel projektu to:
- nawiązanie dialogu między pokoleniami,
- pobudzenie społeczności lokalnej do podejmowania inicjatyw twórczych,
- wymiana doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń, 
- integracja społeczeństwa,
- rozwój zdolności i umiejętności artystycznych,
- pobudzenie wśród mieszkańców aspiracji i twórczego myślenia,
- zaszczepienie aktywności kulturowej i artystycznej,
- nauka przedsiębiorczości i promocji,
- twórcze spędzenie wolnego czasu,

W rankingu projektów zdobyli wystarczającą ilość punktów, by dostać granty na swoje działania w wysokości 4250,00 zł.

Gratulujemy sukcesu i życzymy nowych doświadczeń przy realizacji zadania.