Muzyka świata 2016-06-05 18:31:52        

W środę 8 czerwca odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym audycje...


umuzykalniające dla uczniów miasteckich szkół. Tym razem o muzyce różnych krajów.

Wielkie różnice kulturowe, jakie obserwujemy w różnych zakątkach świata wzięły się z izolacji poszczególnych krajów spowodowanej odległościami, dawniej nie do przebycia. Każdy naród tworzył swoje zwyczaje, swoją odrębną kulturę, swoją tradycję, w tym muzykę. Dziś, dzięki szybkiej komunikacji i przepływowi informacji, możemy te kultury poznawać, korzystać z ich wzorów i łączyć je tworząc nowe wartości.