Lekcja historii 2016-06-22 16:26:08        

Po raz trzeci gościliśmy w Chlebowie grupę ARKONA, która zainscenizowała


Po raz trzeci gościliśmy w Chlebowie grupę ARKONA, która zainscenizowała nam spektakl historyczny z XVII w.-szlachta i husaria. Mogliśmy dowiedzieć się jak ubierano się w tamtych czasach, jaką bronią walczono, jakie były zwyczaje itp.dla dzieci sołtys przygotował słodki poczęstunek, a panowie przygotowali konkurencje: strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie oszczepem do tarczy, picie z rogu na czas i wiele innych.zabawa była przednia, a oto kilka ujęć z imprezy. E.B.